PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH TECHNOLOGII

W naszej codziennej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technologicznych i prawnych, i zawsze staramy się być innowacyjni. Wierzymy, że w dzisiejszych czasach innowacyjność oraz informatyzacja stanowią czynnik decydujący o przewadze nad konkurencją. Tym samym, kładziemy szczególny nacisk na zabezpieczenie własności intelektualnej oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia, rozwijania i inwestowania w nowe technologie, jak również na prawne zabezpieczenie procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w strukturę przedsiębiorstwa.


Dostarczając usługi prawne w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii stawiamy na wysoko posuniętą personalizację usług z uwzględnieniem specyfiki danej branży oraz potrzeb Klientów. Pracujemy w interpersonalnych zespołach złożonych z doświadczonych prawników, ale również ekspertów i rzeczoznawców.
W ramach niniejszej specjalizacji świadczymy przede wszystkim następujące usługi:
1Umowy IT
sporządzamy i negocjujemy umowy dotyczące systemów informatycznych dla naszych Klientów – zarówno deweloperów jak i inwestorów, w tym przede wszystkim:
 • umowy wdrożeniowe,
 • umowy dotyczące przeniesienia autorskich, praw majątkowych albo udzielenia licencji,
 • umowy na udostępnienie oprogramowania w modelach cloud computing,
 • umowy serwisowe,
 • umowy utrzymaniowe,
 • umowy dotyczące integracji systemów informatycznych,
 • umowy outsourcingu usług IT.
2Ochrona własności intelektualnej
 • przeprowadzamy audyty (due diligence) prawne dotyczące identyfikacji i inwentaryzacji praw własności intelektualnej oraz ochrony własności intelektualnej. Na podstawie zidentyfikowanych ryzyk proponujemy rozwiązania, pozwalające na eliminację luk i uniknięcia zagrożenia praw autorskich,
 • tworzymy strategie ochrony prawnej własności intelektualnej,
 • sporządzamy i negocjujemy umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej oraz umów licencyjnych,
 • reprezentujemy klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej.
3E-commerce
 • sporządzamy umowy i regulaminy związane z marketingiem elektronicznym, w tym regulaminy korzystania ze stron internetowych, regulaminy korzystania z aplikacji,
 • przygotowujemy kompleksową dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, w tym Politykę Prywatności oraz przygotowujemy wszelkie klauzule informacyjne oraz zgody związane z udostępnieniem i przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto doradzamy Klientom w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, profilowania użytkowników oraz przesyłanie treści marketingowych,
 • zapewniamy bieżące wsparcie prawne w zakresie reklamacji oraz odstąpień od umów,
 • przeprowadzamy audyt prawny dotychczasowych rozwiązań prawnych stosowanych w przedsiębiorstwie oraz identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń.