parallax background
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - FACEBOOK

Polityka prywatności naszego Fanpage

§ 1

Używane pojęcia

„FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook, 

„Fanpage” – prowadzone przez nas fanpage na FB: LegalWise Śliwiński Kucharski Adwokaci i Radcowie Prawni.

„Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz.
„RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2

Administrator danych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych są: 
  • Michał Kucharski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kucharski, ul. Marynarska 44a/11, 91-803 Łódź, NIP: 7282631398, REGON: 381873307
  • Bartosz Śliwiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: LegalWise Bartosz Śliwiński Adwokaci i Radcowie Prawni, ul. Obrzeżna 1F/41, 02-691 Warszawa, NIP: 7322080669, REGON: 383233090

Działający jako Współadministratorzy, pod wspólną nazwą LEGALWISE Śliwiński & Kucharski Adwokaci i Radcowie Prawni. Dane kontaktowe do każdego ze Współadministratorów znajdziesz na stronie: www.legal-wise.pl. 

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Ci uprawnień należy skontaktować się na adres e-mail: kancelaria@legal-wise.pl.
  2. Administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd.,  ponieważ zawarłeś z nim umowę i zaakceptowałeś zasady korzystania z FB. Szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujące Ci prawa znajdziesz w Polityce Prywatności FB.

§ 3

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje  dane wyłączenie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,  udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz Fanpage,  promowania nas oraz naszych produktów i usług a także w celu statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.

§ 4

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne), wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłeś). 

Pamiętaj, że nie pozostajesz anonimowy ! Z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

W sytuacji niezadowolenia przysługuje Ci  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz tutaj.

§ 9

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym w tej sytuacji będzie odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

§ 10

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są spółki obsługujące użytkowników FB.

§ 11

Przekazywanie Twoich danych poza EOG

Wyrażając zgodę na korzystanie z FB zaakceptowałeś stosowaną Politykę Prywatności. Powinieneś mieć świadomość, że  Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników FB, w tym Facebook Inc. będzie przekazywał Twoje dane do Stanów Zjednoczonych. Obecnie TSUE unieważnił tzw. Tarczę prywatności, która dawała gwarancje bezpiecznego przepływu danych poza EOG. W obecnej chwili, jedną z przesłanek legalizujących przesyłanie danych poza EOG jest udzielona zgoda osoby której dane dotyczą. Jeżeli jej nie wycofasz, FB będzie przekazywał Twoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych.

§ 12

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy na potrzebny rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy lub udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, które zostały zgłoszone za pośrednictwem FB, a także przez okres dochodzenia swoich praw lub przedawnienia roszczeń.
Zawsze możesz usunąć swoje komentarze, przestać obserwować nasz Fanpage, czy też usunąć konto na FB.

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.