OBSŁUGA PRAWNA BRANŻY MEDYCZNEJ

Medycyna i rynek usług medycznych rozwijają się stale i dynamicznie – zauważamy ten rozwój i wychodzimy naprzeciw podmiotom szeroko pojętego rynku medycznego, świadcząc wsparcie prawne na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz pacjentów.
W LEGALWISE świadczymy bieżącą, kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli zawodów medycznych, począwszy od etapu inicjowania działalności, poprzez bieżącą obsługę i doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa medycznego, jak również cywilnoprawnych aspektów działalności, aż po reprezentację w sporach sądowych wynikłych na tle świadczenia usług medycznych.


Naszym Klientom zapewniamy wsparcie przy tworzeniu i rejestracji podmiotów medycznych, doradzamy wybór optymalnej formy prawnej dostosowanej do rodzaju oraz skali działalności. Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w zakresie zawierania i realizacji umów z kontrahentami, kadrą medyczną, a także umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Świadczymy również pomoc prawną w zakresie badania kompletności i prawidłowości dokumentacji medycznej, a także zgodności gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z RODO. W razie potrzeby pomagamy wdrożyć standardy RODO oraz szkolimy personel z zakresu ochrony danych osobowych
Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach roszczeń związanych z tzw. błędami medycznymi oraz naruszeniem praw pacjenta, stając zarówno po stronie pacjentów, jak i podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Świadczymy również pomoc prawną w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez NFZ, a także w procesach sądowych o tzw. nadwykonania oraz w sprawach roszczeń NFZ o zwrot tzw. nienależnie otrzymanych świadczeń.

W obszarze tej specjalizacji oferujemy naszym Klientom między innymi: 
  • wsparcie podmiotów z branży medycznej na etapie rozpoczęcia działalności - doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej działalności, świadczymy pomoc prawną przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych; 
  • bieżącą, kompleksową obsługę prawną publicznych i prywatnych szpitali, przychodni, indywidualnych i zbiorowych praktyk lekarskich, pielęgniarskich i położniczych; 
  • reprezentację Klientów w sprawach związanych z realizacją kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, zarówno na etapie przedprocesowym, jak również w sporach sądowych; 
  • zapewnienie zgodności dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodności gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z RODO; 
  • reprezentację podmiotów prowadzących działalność leczniczą w procesach o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu tzw. błędów medycznych oraz roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta, jak również świadczymy pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych w wyniku tzw. błędów medycznych, czy też naruszeń praw pacjenta.