13 stycznia, 2021
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakłada kolejne kary pieniężne!

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakłada kolejne kary pieniężne!

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył kolejne administracyjne kary pieniężne, będące następstwem braku zachowania należytej staranności, zarówno przez Administratorów danych, jak również osoby dopuszczone do przetwarzania […]
8 stycznia, 2021
NIEKONSTYTUCYJNOŚĆ RESTRYKCJI NAŁOŻONYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ PODSTAWĄ ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

NIEKONSTYTUCYJNOŚĆ RESTRYKCJI NAŁOŻONYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ PODSTAWĄ ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

W głośnym wyroku dotyczącym niezastosowania się przez fryzjera do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności z uwagi na pandemię Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję nakładającą karę na przedsiębiorcę […]